Χαρακτηριστικά Απόδοσης


Από τα βασικά χαρακτηριστικά για τον υπολογισμό της απόδοσης του σκληρού δίσκου είναι ο χρόνος προσπέλασης (access time) και ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων (disk transfer rate).

Ως χρόνος προσπέλασης (access time) ορίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αίτηση που κάνει το σύστημα για μεταφορά δεδομένων από το σκληρό δίσκο μέχρι τη στιγμή που τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα.
Ο χρόνος προσπέλασης ισούται με το άθροισμα
  • του χρόνου αναζήτησης (seek time),
  • του λανθάνοντα χρόνου περιστροφής (rotational latency) και
  • του χρόνου μεταφοράς (transfer time).
Ο χρόνος αναζήτησης μετριέται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (milliseconds) και είναι ο χρόνος που κάνει η κεφαλή για να μετακινηθεί στη σωστή τροχιά όπου βρίσκονται τα προς ανάγνωση δεδομένα.
Λανθάνων χρόνος περιστροφής είναι ο χρόνος προσέγγισης του σωστού τομέα όπου βρίσκονται τα προς ανάγνωση δεδομένα.
Ο χρόνος προσέγγισης του σωστού τομέα κυμαίνεται από μηδέν, αν ήδη η κεφαλή βρίσκεται στον κατάλληλο τομέα, μέχρι μια πλήρη περιστροφή αν ο ζητούμενος τομέας μόλις πέρασε από την κεφαλή.

Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων (disk transfer rate) εκφράζει την ταχύτητα με την οποία τα δεδομένα μεταφέρονται προς και από το σκληρό δίσκο.
Ο ρυθμός είναι ίσος με τον αριθμό των δεδομένων (bytes) που διαβάζονται / γράφονται από μία αποθηκευτική μονάδα σε ένα δευτερόλεπτο. Ο ρυθμός αυτός δεν περιέχει την καθυστέρηση που οφείλεται στο χρόνο προσπέλασης του μέσου, αλλά μετρά τα bytes που διαβάζονται ή γράφονται σε κάθε δευτερόλεπτο (bytes/s) από τη στιγμή που η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία και έχει προσεγγίσει τη θέση που βρίσκονται τα δεδομένα πάνω στο αποθηκευτικό μέσο.Picture
Η διαδικασία ανάγνωσης/εγγραφής δεδομένων αποτελείται από τα εξής βήματα:

1. Αρχικά μετακινείται η κεφαλή πάνω από την τροχιά στην οποία υπάρχουν ή πρόκειται να γραφούν τα δεδομένα. Ο χρόνος που απαιτείται για τη μετακίνηση αυτή ονομάζεται χρόνος αναζήτησης (seek time).

2. Στη συνέχεια, καθώς ο δίσκος περιστρέφεται συνεχώς, αναμένουμε να βρεθεί η κεφαλή ακριβώς πάνω από τον συγκεκριμένο τομέα και συστοιχία. Ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να γίνει αυτό εξαρτάται  από το ρυθμό περιστροφής του μαγνητικού δίσκου.

3. Κατόπιν η κεφαλή διαβάζει ή γράφει τα δεδομένα σε συστοιχίες και τα μεταδίδει. Ο χρόνος ανάγνωσης ή εγγραφής εξαρτάται από την ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής της κεφαλής, από την ταχύτητα των ηλεκτρονικών που υποστηρίζουν το δίσκο, από το πρωτόκολλο διαδρόµου κλπ.

Παράδειγμα: WESTERN DIGITAL 640GB WD6400AAKS CAVIAR SE16 SATA2
  • Χωρητικότητα: 640 GB.
  • Ταχύτητα Περιστροφής: 7.200 rpm.
  • Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA 3 Gb/s.
  • Average Seek Time (Αναζήτηση-Μέση Τιμή): 8.9 ms.
  • Average Latency (Λανθάνων χρόνος περιστροφής -Μέση Τιμή): 4.2 ms.

Εργασία
Πρέπει να δώσεις συμβουλή σε ένα φίλο/η που ρώτησε τη γνώμη σου για την αγορά σκληρού δίσκου. Τι θα τον/την συμβουλεύατε να προσέξει κατά την αγορά; Κάνε μία έρευνα αγοράς είτε μέσω Internet είτε μέσω περιοδικών του χώρου, είτε επισκεπτόμενος τα καταστήματα.

Περισσότερες Πληροφορίες...